Καφετζής Π. (2017). Η δικτατορία στη μαζική πολιτική της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας: Μια εμπειρική προσέγγιση. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 12, 36–56. https://doi.org/10.12681/hpsa.15126