Καζάκος Π. (2017). Ο «εξευρωπαϊσμός» της δημόσιας πολιτικής: Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 13, 83–122. https://doi.org/10.12681/hpsa.15139