Πιζάνιας Π. (2017). Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 4(2), 25–57. https://doi.org/10.12681/hpsa.15295