Μόσχος Δ. Ν. (2017). Ο ορθόδοξος χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας: Κριτικές παρατηρήσεις — σε άρθρο του Θ. Λίποβατς. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 4(2), 129–138. https://doi.org/10.12681/hpsa.15299