Κοππά Μ. Κ. Αρβανιτόπουλος, Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ιδεολογικά ρεύματα. Χαρ. Παπασωτηρίο , Αμερικανικό Πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 181–184, 2017. DOI: 10.12681/hpsa.14770. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14770. Acesso em: 15 ιουνίου. 2024.