Μαντόγλου Α.; Χαραλάμπους Κ. Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, [S. l.], v. 11, p. 54–98, 2017. DOI: 10.12681/hpsa.15114. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15114. Acesso em: 23 φεβρουαρίου. 2024.