Καζάκος Π. Ο «εξευρωπαϊσμός» της δημόσιας πολιτικής: Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, [S. l.], v. 13, p. 83–122, 2017. DOI: 10.12681/hpsa.15139. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15139. Acesso em: 21 ιουνίου. 2024.