Πιζάνιας Π. Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 25–57, 2017. DOI: 10.12681/hpsa.15295. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15295. Acesso em: 20 μαΐου. 2024.