Κονδύλης Β. Θ. Ουδετερότητα-μορφές πολιτικοποίησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Ιστορική προσέγγιση του προβλήματος (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ). Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 99–114, 2017. DOI: 10.12681/hpsa.15297. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15297. Acesso em: 24 μαΐου. 2024.