Μόσχος Δ. Ν. Ο ορθόδοξος χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας: Κριτικές παρατηρήσεις — σε άρθρο του Θ. Λίποβατς. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 129–138, 2017. DOI: 10.12681/hpsa.15299. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15299. Acesso em: 24 μαΐου. 2024.