Φραγκουδάκη Ά. ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, Θρησκεία και εκπαίδευση (κατά το σύνταγμα και την ευρωπαϊκή σύμβαση): Από τον κατηχητισμό στην πολυφωνία, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1993, 449 σελ. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 139–145, 2017. DOI: 10.12681/hpsa.15300. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15300. Acesso em: 24 μαΐου. 2024.