Μαντόγλου Αννα, και Χαραλάμπους Κυριάκος. 2017. ‘Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 11 (Νοέμβριος):54-98. https://doi.org/10.12681/hpsa.15114.