Καφετζής Παναγιώτης. 2017. ‘Η δικτατορία στη μαζική πολιτική της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας: Μια εμπειρική προσέγγιση’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 12 (Νοέμβριος):36-56. https://doi.org/10.12681/hpsa.15126.