Καζάκος Πάνος. 2017. ‘Ο «εξευρωπαϊσμός» της δημόσιας πολιτικής: Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 13 (Νοέμβριος):83-122. https://doi.org/10.12681/hpsa.15139.