Πιζάνιας Πέτρος. 2017. ‘Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 4 (2):25-57. https://doi.org/10.12681/hpsa.15295.