Κονδύλης Βασίλειος Θ. 2017. ‘Ουδετερότητα-μορφές πολιτικοποίησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Ιστορική προσέγγιση του προβλήματος (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ)’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 4 (2):99-114. https://doi.org/10.12681/hpsa.15297.