Μόσχος Δημήτριος Ν. 2017. ‘Ο ορθόδοξος χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας: Κριτικές παρατηρήσεις — σε άρθρο του Θ. Λίποβατς’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 4 (2):129-38. https://doi.org/10.12681/hpsa.15299.