Κοππά Μ. (2017) ‘ Αμερικανικό Πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002’., Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 21(1), σελ. 181–184. doi: 10.12681/hpsa.14770.