Μαντόγλου Α. και Χαραλάμπους Κ. (2017) ‘Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 11, σσ. 54–98. doi: 10.12681/hpsa.15114.