Καφετζής Π. (2017) ‘Η δικτατορία στη μαζική πολιτική της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας: Μια εμπειρική προσέγγιση’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 12, σσ. 36–56. doi: 10.12681/hpsa.15126.