Καζάκος Π. (2017) ‘Ο «εξευρωπαϊσμός» της δημόσιας πολιτικής: Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 13, σελ. 83–122. doi: 10.12681/hpsa.15139.