Πιζάνιας Π. (2017) ‘Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 4(2), σελ. 25–57. doi: 10.12681/hpsa.15295.