Κονδύλης Β. Θ. (2017) ‘Ουδετερότητα-μορφές πολιτικοποίησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Ιστορική προσέγγιση του προβλήματος (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ)’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 4(2), σελ. 99–114. doi: 10.12681/hpsa.15297.