Φραγκουδάκη Ά. (2017) ‘ 449 σελ’., Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 4(2), σελ. 139–145. doi: 10.12681/hpsa.15300.