[1]
Κοππά Μ., ‘ Αμερικανικό Πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002’., HPSA, τ. 21, τχ. 1, σελ. 181–184, Οκτωβρίου 2017.