[1]
Μαντόγλου Α. και Χαραλάμπους Κ., ‘Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή’, HPSA, τ. 11, σσ. 54–98, Νοεμβρίου 2017.