[1]
Καφετζής Π., ‘Η δικτατορία στη μαζική πολιτική της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας: Μια εμπειρική προσέγγιση’, HPSA, τ. 12, σσ. 36–56, Νοεμβρίου 2017.