[1]
Καζάκος Π., ‘Ο «εξευρωπαϊσμός» της δημόσιας πολιτικής: Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις’, HPSA, τ. 13, σελ. 83–122, Νοεμβρίου 2017.