[1]
Πιζάνιας Π., ‘Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα’, HPSA, τ. 4, τχ. 2, σελ. 25–57, Δεκεμβρίου 2017.