[1]
Μόσχος Δ. Ν., ‘Ο ορθόδοξος χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας: Κριτικές παρατηρήσεις — σε άρθρο του Θ. Λίποβατς’, HPSA, τ. 4, τχ. 2, σελ. 129–138, Δεκεμβρίου 2017.