Κοππά Μ. ‘ Αμερικανικό Πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 21, τχ. 1, Οκτώβριος 2017, σελ. 181-4, doi:10.12681/hpsa.14770.