Μαντόγλου Α., και Χαραλάμπους Κ. ‘Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 11, Νοέμβριος 2017, σσ. 54-98, doi:10.12681/hpsa.15114.