Καφετζής Π. ‘Η δικτατορία στη μαζική πολιτική της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας: Μια εμπειρική προσέγγιση’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 12, Νοέμβριος 2017, σσ. 36-56, doi:10.12681/hpsa.15126.