Ζαφειρόπουλος Κ., και Χατζηπαντελής Θ. ‘Εκλογική μεταβλητότητα την περίοδο 1985-1996’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 13, Νοέμβριος 2017, σσ. 5-29, doi:10.12681/hpsa.15136.