Καζάκος Π. ‘Ο «εξευρωπαϊσμός» της δημόσιας πολιτικής: Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 13, Νοέμβριος 2017, σελ. 83-122, doi:10.12681/hpsa.15139.