Πιζάνιας Π. ‘Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 4, τχ. 2, Δεκέμβριος 2017, σελ. 25-57, doi:10.12681/hpsa.15295.