Μόσχος Δ. Ν. ‘Ο ορθόδοξος χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας: Κριτικές παρατηρήσεις — σε άρθρο του Θ. Λίποβατς’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 4, τχ. 2, Δεκέμβριος 2017, σελ. 129-38, doi:10.12681/hpsa.15299.