Φραγκουδάκη Ά. ‘ 449 σελ’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 4, τχ. 2, Δεκέμβριος 2017, σελ. 139-45, doi:10.12681/hpsa.15300.