Κοππά Μαριλένα. ‘ Αμερικανικό Πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 21, no. 1 (Οκτώβριος 24, 2017): 181–184. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 15, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14770.