Μαντόγλου Αννα, και Χαραλάμπους Κυριάκος. ‘Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 11 (Νοέμβριος 29, 2017): 54–98. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15114.