Καζάκος Πάνος. ‘Ο «εξευρωπαϊσμός» της δημόσιας πολιτικής: Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 13 (Νοέμβριος 28, 2017): 83–122. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 21, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15139.