Πιζάνιας Πέτρος. ‘Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 4, no. 2 (Δεκέμβριος 4, 2017): 25–57. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15295.