Φραγκουδάκη Άννα. ‘ 449 σελ’. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 4, no. 2 (Δεκέμβριος 4, 2017): 139–145. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15300.