1.
Κοππά Μ. Κ. Αρβανιτόπουλος, Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ιδεολογικά ρεύματα. Χαρ. Παπασωτηρίο , Αμερικανικό Πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002. HPSA [διαδίκτυο]. 24 Οκτώβριος 2017 [παρατίθεται 16 Ιούνιος 2024];21(1):181-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/14770