1.
Μαντόγλου Α, Χαραλάμπους Κ. Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή. HPSA [διαδίκτυο]. 29 Νοέμβριος 2017 [παρατίθεται 23 Φεβρουάριος 2024];11:54-98. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15114