1.
Καφετζής Π. Η δικτατορία στη μαζική πολιτική της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας: Μια εμπειρική προσέγγιση. HPSA [διαδίκτυο]. 28 Νοέμβριος 2017 [παρατίθεται 1 Μάρτιος 2024];12:36-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15126