1.
Ζαφειρόπουλος Κ, Χατζηπαντελής Θ. Εκλογική μεταβλητότητα την περίοδο 1985-1996. HPSA [διαδίκτυο]. 28 Νοέμβριος 2017 [παρατίθεται 26 Φεβρουάριος 2024];13:5-29. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15136