1.
Καζάκος Π. Ο «εξευρωπαϊσμός» της δημόσιας πολιτικής: Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις. HPSA [διαδίκτυο]. 28 Νοέμβριος 2017 [παρατίθεται 22 Ιούνιος 2024];13:83-122. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15139