1.
Πιζάνιας Π. Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα. HPSA [διαδίκτυο]. 4 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 20 Μάιος 2024];4(2):25-57. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15295