1.
Μόσχος ΔΝ. Ο ορθόδοξος χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας: Κριτικές παρατηρήσεις — σε άρθρο του Θ. Λίποβατς. HPSA [διαδίκτυο]. 4 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 24 Μάιος 2024];4(2):129-38. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15299